چاپ
ارسال به دوست

اطلاعیه

قابل توجه مرغداران محترم سراسر کشور

نکات مهم امنیت زیستی جهت پیشگیری از آنفلوانزای فوق حاد

1-به هرطریق ممکن از ارتباط پرندگان داخل سالن ، دان و آب مصرفی با پرندگان وحشی و آزاد پرواز و فضولات آنها جلوگیری نمایید. در این ارتباط لازم است انبار دان و سالن پرورش برای اینگونه پرندگان غیر قابل نفوذ باشد و محوطه مرغداری فاقد هرگونه جاذبه ای برای ورود پرندگان وحشی باشد. ریخت و پاش دان و رها ساختن کود در محوطه و وجود آبگیر و تجمع آب به هر شکل این جاذبه را ایجاد می کند.

2-از رفت و آمد غیر ضروری به مرغداری جلوگیری نموده و در صورت لزوم با رعایت کامل موارد بهداشتی ترددانجام شود.

3-تعویض کفش و لباس در هنگام ورود به مرغداری ( شامل کارگران و بازدید کنندگان ) ضروری است.

4-حوضچه ضد عفونی درب ورودی مرغداری و ورودی سالن ها را فعال نگه دارید و درهنگام ورود به سالن شستن دستها با آب و صابون و ضدعفونی آنها و تعویض کفش یا حداقل برس کشی کف چکمه با مواد ضدعفونی ضروری است. رعایت بهداشت و اصول قرنطینه در ورودی سالن به مراتب از محوطه با اهمیت تر است بطوریکه از غیر آلوده بودن کلیه وسایل ، مواد ، آب ، دان و افراد ورودی به سالن بایستی اطمینان حاصل نمایید.

5-از رفت و آمد خودروها به داخل محوطه پاک جلوگیری شود و در موارد بسیار ضروری نسبت به ضدعفونی قسمتهای بیرونی خودرو اقدام شود.

6-در واحدهای تخمگذار ترتیبی اتخاذ شود تا تخم مرغ خوراکی به گونه ای به بیرون از مرغداری انتقال یابد که خودرویی وارد محوطه پاک نشود.

7-خودرو حمل تخم مرغ ، کارتن تخم مرغ و دان قبل از ورود به مزرعه ویا بارگیری در مبداء مورد شستشو و ضدعفونی قرارگیرد.

8-کلیه رفت و آمدهای افراد به مرغداری را ثبت و ضبط نمایید.

 9-از حضور در بازار پرندگان زنده ، محل های پرورش طیور ، پارک پرندگان و به طور کلی محل تجمع پرندگان غیر از مرغداری خودتان خودداری نموده و ترتیبی اتخاذ نمایید تا  پرسنل مرغداری نیز همین ممنوعیت را اجرا نمایند.

10-درصورت بازدید از این اماکن حتما' در صورت مراجعه به مرغداری ، لباس های خود را تعویض و  دوش بگیرید و نسبت به پاک کردن داخل بینی و نوشیدن آب و مایعات گرم اقدام نمایید.

11-گله خریداری شده ( اعم از جوجه یکروزه گوشتی ، مادر ، تخمگذار و پولت تخمگذار ) را بیمه نمایید و در خصوص ثبت حمل و ورود جوجه به مرغداری با اداره دامپزشکی هماهنگی نمایید.         

12-توصیه میگردددرهفته اول پرورش با هماهنگی با اداره دامپزشکی محل خود نسبت به نمونه گیری از جوجه ارسالی از مرغ مادربرای مقایسه مندرجات گواهی بهداشتی همراه جوجه اقدام نمایید.

13- از خرید مواد اولیه و خوراک طیور از مراکز نامعلوم خود داری گرددواز دان آماده مراکز معتبر استفاده نمایید.   14-به محض بروز تلفات و یا مشکوک شدن به بیماری دامپزشک خود و شبکه دامپزشکی محل خود را مطلع نمایید.

15-از رها کردن تلفات در محوطه مرغداری و یا خارج مرغداری به نحوی که در دسترس پرندگان وحشی و سایر حیوانات قرار گیرد جدا' خودداری نمایید.

16-از حمل و نقل کود مرغداری بدون هماهنگی با دامپزشکی محل خودداری نمایید و از ورود خودرو های حمل کود به داخل مرغداری اکیدا' جلوگیری نمایید. نگهداری کود مطابق دستورالعمل سازمان دامپزشکی انجام شود.

17-توصیه اکید میگردد راسا' از تشخیص و قضاوت در مورد بیماری و نیز درمان و کنترل آن بدون مشورت با دامپزشک خود ، خودداری نموده و درصورت بروز تلفات اداره دامپزشکی محل خود را مطلع نمایید.

18-با توجه به اینکه کارگران مجریان اصلی عملیات بهداشتی در مرغداری هستند به هرطریق ممکن از جمله جلسات آموزشی کوتاه مدت و نصب تابلو و نوشته های بهداشتی به زبان ساده  و یا با گذاشتن موانع اجرای صحیح اصول امنیت زیستی در داخل مرغداری را تضمین نمایید.

19-اکیدا' توصیه میگردد با حضور مستمر در مرغداری در اجرای کامل توصیه های بهداشتی و قرنطینه ای نظارت کامل داشته باشید زیرا هیچکس دلسوزتر از مالک واحد نیست.  


  • فایل پیوست :
  • کد خبر: ٢٥٧٦٣٩/
  • ٢٣:٤٧ - 1399/08/27/
  • تعداد بازدید: 174
کلید واژه ها