چاپ
ارسال به دوست

در دیداری صمیمی با رئیس سازمان دامپزشکی کشور و رئیس سازمان نظام دامپزشکی

معاون رئیس‌جمهوری و رئیس سازمان برنامه و بودجه پای صحبت و مطالبات دامپزشکی کشور نشست + ذکر جزییات کامل

رئیس سازمان دامپزشکی کشور و رئیس سازمان نظام دامپزشکی عصر امروز با معاون رئیس‌جمهوری و رئیس سازمان برنامه و بودجه دیدار و مشکلات این سازمانها و کارکنان و اعضای آنها را مطرح کرده و پیرامون آن گفت‌وگو کردند.

به گزارش روابط عمومی سازمان دامپزشکی کشور، عصر امروز چهارشنبه دکتر علی‌صفر ماکنعلی رئیس این سازمان که دکتر صفری رئیس سازمان نظام دامپزشکی کشور نیز به عنوان بازوی غیردولتی بخش دامپزشکی وی را همراهی می ‌کرد؛ جهت انعکاس پاره‌ای مسائل مهم بویژه امور مرتبط با کارکنان این سازمان و همچنین اعضای نظام دامپزشکی، با دکتر نوبخت معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان برنامه و بودجه دیدار کردند.

در این دیدار ماکنعلی ضمن تشکر از معاون رئیس‌جمهوری جهت اختصاص فرصتی جهت شنیدن مسائل دست‌اندرکاران دامپزشکی کشور به عنوان حافظان بهداشت عمومی و سرمایه تولیدکنندگان فراورده‌های دامی؛ ضمن بیان مختصری از اقدامات شاخص سازمان دامپزشکی در چندسال اخیر بویژه کنترل بیماری آنفلوانزای فوق حاد پرندگان .لکه سفید میگو و سایر بیماریهای دامی، اجرای برنامه های کاهش سالمونلا، ارتقای کیفیت بهداشتی فراورده های خام دامی،تولید بذر واکسن، درخواست های سازمان از سازمان برنامه و بودجه کشور را مطرح و خواستار مساعدت دکتر نوبخت در پیگیری این درخواست ها شد.

درخواست استثنا نمودن کارکنان سازمان دامپزشکی کشور از تبصره 1ماده 12 ضوابط اجرایی بودجه و فراهم آوردن امکان پرداخت ماموریت داخل شهرستانی اولین موضوع مطروحه رئیس سازمان بود ماکنعلی با اشاره به وظایف سازمان در اجراي عملیات پیشـگیري از بیماري‌هاي دامی و اعمال نظارت بهـداشتی و قرنطینه اي اکیپ‌هـاي عملیاتی این سازمان در اقصـی نقاط کشور بخصوص در روسـتاها و مسـیرهاي کوچ عشایر و مراکز نگهداري دام که غالبا در خارج از شهرها واقع شده‌اند اظهارکرد: « از آنجا که پرداخت مأموریت این پرسنل به استناد ماده 12 ضوابط اجرایی بودجه با محدودیت روبرو است؛ لذا خواهشـمند است با استناد به تبصره 2 این ماده که کارمندان وزارت راه و شـهرسازي به دلیل ماهیت خدمتی آنها از قید خارج از حوزه شهرستان محل خدمت از تبصـره 1 این ماده مسـتثنی هستند؛ با اصلاح این ضوابط، کارکنان سازمان دامپزشکی کشور نیز به مانند کارمندان وزارت راه و شهرسازي از تبصره (1 ) این ماده مستثنی گردند.

درج ضرایب تسری متناسب با درآمدها در احکام کارگزینی کارکنان این سازمان از دیگر موارد مطرح شده رئیس سازمان دامپزشکی کشور بود که رئیس سازمان با استناد به ردیف‌هاي درآمدي سازمان دامپزشکی کشور که هرساله با هدف پوشش بخشی از خدمات و حتی حقوق رسـنلی در بودجه سنواتی پیش بینی می گردد اظهار کرد: «از آنجا که درسال‌هاي اخیر این سازمان با بسیج امکانات موجود تمام سعی خود را در اخذ و تحقق درآمدهاي فوق انجام داده است؛ ضمن تشکر از موافقت اخیر رئیس سازمان برنامه و بودجه با درج این فوق العاده در احکام کارکنان سازمان زندان‌ها، خواستار درج این ضرایب متناسب با درآمدها در احکام کارگزینی کارکنان این سازمان نیز شد.»

وی همچنین خواستار مساعدت رئیس سازمان برنامه و بودجه در خصوص برگشت درآمدهاي واریزي این سازمان تا حداکثر سقـف واریزي بخصوص در ردیف‌هـاي درآمـدي 66-730000) خـدمات بهـداشتی و درمـانی موضوع ماده 14 قانون سازمان دامپزشـکی کشور) و ردیف درآمدي 65 - 730000) نظـارت بر صـید و ذبـح شـرعی ) درلایحه بودجه سال1400 خورشیدی شد.

درخواست سقف اعتبار ردیف هزینه اي با عنوان «خرید واکسن و واکسیناسیون نکته مهم دیگری بود که دکتر ماکنعلی آن را در حضور معاون رئیس‌جمهوری مطرح کرد.

تأمین اعتبار مابه التفاوت قیمت خرید ساختمان ستاد مرکزي سازمان دامپزشکی کشور، یکی دیگر از موضوعاتی بود که دکتر ماکنعلی مطرح کرد.

وی در این رابطه با بیان اینکه ساختمان کنونی ستاد مرکزي سازمان دامپزشکی کشور به دلیل قدمت بیش از نیم قرن و مستهلک بودن ساختمان، با مشـکلاتی از جمله کمبود شدیـد فضاي اداري جهت اسـتقرار همکاران و مراجعه کننـدگان به سازمان مواجه است. خواستار مساعدت سازمان برنامه و بودجه جهت جایگزینی ساختمان فعلی با یک ساختمان مناسب شد ، پس از ارائه در خواست های رئیس سازمان دامپزشکی کشور ، دکتر نوبخت ضمن تقدیر از اقدامات مجموعه دامپزشکی کشور ،دستورات لازم جهت پیگیری درخواست های ارائه شده را صادر نمود.

لازم به ذکر است در این دیدار دکتر صفری رییس سازمان نظام دامپزشکی کشور نیز به برخی از مشکلات و موضوعات اعضای این سازمان اشاره و درخواست های مرتبط با سازمان نظام دامپزشکی کشور را ارائه کرد.


  • فایل پیوست :
  • کد خبر: ٢٥٧٤٧٨/
  • ٢٢:٠٩ - 1399/08/21/
  • تعداد بازدید: 753
کلید واژه ها