تماس با ما

0218806407


نمابر

0218806407

 
 دکتر حميد  نجار

سرپرست دفتر قرنطینه و امنیت زیستی

دکتر حميد نجار

ارتباط مستقیم: 0218806407

مسئولان و کارشناسان

نظرسنجی