تماس با ما

02188953400-3 داخلي 3823


نمابر

02188957252

 
دکتر حسن اختيارزاده

رییس اداره آموزش

دکتر حسن اختيارزاده

ارتباط مستقیم: 02188953400 داخلي 3823

مسئولان و کارشناسان

  • دکتر فاطمه تهرانی

    مسئول ترویج

    02188953400

نظرسنجی