تماس با ما

02188953400-3 داخلي 3899


نمابر

 
دکتر بهمن  عابدی کیاسری

مدیر کل محترم دفتر سازمانهای تخصصی، روابط عمومی و امور بین الملل

دکتر بهمن عابدی کیاسری

ارتباط مستقیم: 02188953400

مسئولان و کارشناسان

نظرسنجی