تماس با ما

02188953400-3 داخلی 3814


نمابر

02188957252 ایمیل nano@ivo.ir

 
اعضای کمیته فناوری نانو سازمان دامپزشکی کشور
  
ریاست کمیته
جناب آقای دکتر رضائیان زاده
 
دبیر کمیته
جناب آقای دکتر کوهی
 
 
 
 
 
 
اعضای اصلی
جناب آقای دکتر بیت الهی
جناب آقای دکتر ماکنعلی
جناب آقای دکتر حبیبی
جناب آقای دکتر برومندفر
جناب آقای دکتر مهدوی ن‍ژاد
جناب آقای دکتر قاضی خوانساری
جناب آقای مهندس پوی پوی
عضو ناظر
سرکار خانم دکتر اربابی
کارشناسان
سرکار خانم دکتر منهاج
 

نظرسنجی