دکتر محمدباقر مقدس

مدیرکل دفتر بهداشت و مدیریت بیماریهای طیور، زنبور عسل و کرم ابريشم

دکتر محمدباقر مقدس

ارتباط مستقیم: 02188956142

مسئولان و کارشناسان