پرسشنامه سنجش رضایت ارباب رجوع
جنسیت *
سن
تحصیلات *
شغل

لطفا برای شرکت در نظرسنجی یکی از خدمات اصلی سازمان دامپزشکی کشور (سامانه ها) را انتخاب نمایید

در صورت منفی بودن پاسخ سوال فوق، نحوه اطلاع رسانی در کدام مرحله از خدمت را ضعیف تر ارزیابی می کنید؟

میزان رضایت مندی از محتوای ارائه شده در رابطه با

خدمت

*

میزان کاربرپسند بودن پرتال اطلاع رسانی؟

نیاز به اصلاح و بهبود شیوه اطلاع رسانی ها؟نیاز به بهبود محتواهای موجود در رابطه با خدمت در پرتال اطلاع رسانی؟

دریافت اطلاع کانال تعاملی در علاقه مند به استفاده از کدام رسانی ها هستید؟

در حال حاضر بیشتر از کدام کانال تعاملی موجود استفاده می کنید؟

میزان رضایت شما از عملکرد کانال تعاملی که در سوال قبل انتخاب شده است؟

تعداد دفعات مراجعه به سازمان در رابطه با خدمت

دریافت یکباره مدارک و اطلاعات لازم به صورت الکترونیکی یا حضوری در هنگام درخواست خدمت

میزان کاربر پسند بودن سامانه انجام الکترونیکی خدمت

میزان رضایت از راهنمایی و پاسخگویی کارکنان در روند دریافت خدمت

احساس رضایت از خدمت انجام شده بر حسب کیفیت دریافت آن


احساس رضایت از خدمت انجام شده بر حسب سرعت دریافت آن

هزینه ارائه خدمت؟

میزان رضایت از به موقع و شفاف بودن رسیدگی به

شکایات، نظرات و پیشنهادات؟

کد روبرو را وارد کنید
متن درون تصویر را در جعبه متن زیر وارد نمائید 
*