دکتر علی صفر ماکنعلی

رییس سازمان دامپزشکی کشور دکتر علی صفر ماکنعلی

تحصیلات : PHD اپیدمیولوژی دامپزشکی

شماره تماس : 02188957007

آدرس : تهران، خیابان ولیعصر ابتدای سید جمال الدین اسدآبادی سازمان دامپزشکی کشور

دکتر سید بهمن نقیبی

معاون بهداشتی و پیشگیری دکتر سید بهمن نقیبی

تحصیلات : دكتراي دامپزشکی

شماره تماس : 02188957315

آدرس : تهران، خیابان ولیعصر ابتدای سید جمال الدین اسدآبادی سازمان دامپزشکی کشور

دکتر خالد خداويردي

معاون تشخیص و مدیریت درمان دکتر خالد خداويردي

تحصیلات : دکترای دامپزشکی

شماره تماس : 02188956923

آدرس : تهران، خیابان ولیعصر ابتدای سید جمال الدین اسدآبادی سازمان دامپزشکی کشور

مهندس محمدرضا مومنی

معاون توسعه مدیریت و منابع مهندس محمدرضا مومنی

تحصیلات : کارشناس ارشد

شماره تماس : 02188957370

آدرس : تهران، خیابان ولیعصر ابتدای سید جمال الدین اسدآبادی سازمان دامپزشکی کشور

دکتر وحيد كشاورز

مدیر کل حوزه ریاست، حقوقی و ارزیابی عملکرد دکتر وحيد كشاورز

تحصیلات : دکترای دامپزشکی و phd طيور

شماره تماس : 02188957007

آدرس : تهران، خیابان ولیعصر ابتدای سید جمال الدین اسدآبادی سازمان دامپزشکی کشور

دکتر رحمان میرزایی

مدیر کل دفتر سازمانهای تخصصی، روابط عمومی و امور بین الملل دکتر رحمان میرزایی

تحصیلات : دکترای حرفه ای دامپزشکی و دارای بورد تخصصی بهداشت مواد غذایی دامپزشکی

شماره تماس : 02188953400

آدرس : خیابان ولیعصر ابتدای سید جمال الدین اسدآبادی سازمان دامپزشکی کشور

مهندس جليل رسول‌زاده

مدیر کل دفتر مرکزی حراست مهندس جليل رسول‌زاده

تحصیلات :

شماره تماس : 02188953400

آدرس : تهران، خیابان ولیعصر ابتدای سید جمال الدین اسدآبادی سازمان دامپزشکی کشور

دکتر علیرضا اکبرشاهی

مديركل دفتر بهداشت و مدیریت بیماریهای دامی دکتر علیرضا اکبرشاهی

تحصیلات : دکترای دامپزشکی

شماره تماس : 02188907202

آدرس : تهران، خیابان ولیعصر قبل از خیابان مطهری خیابان حسینی راد ساختمان شماره دو پلاک 33

دکتر محمدباقر مقدس

مدیرکل دفتر بهداشت و مدیریت بیماریهای طیور، زنبور عسل و کرم ابريشم دکتر محمدباقر مقدس

تحصیلات : دكتراي دامپزشکی

شماره تماس : 02188956142

آدرس : تهران، خیابان ولیعصر ابتدای سید جمال الدین اسدآبادی سازمان دامپزشکی کشور

دکتر امراله قاجاری

مدیرکل دفتر بهداشت و مدیریت بیماریهای آبزیان دکتر امراله قاجاری

تحصیلات : دکترای دامپزشکی

شماره تماس : 0218806407

آدرس : تهران، خیابان ولیعصر قبل از خیابان مطهری خیابان حسینی راد ساختمان شماره دو پلاک 33

دکترسامد برومندفر

مدیرکل دفتر نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی دکترسامد برومندفر

تحصیلات : دکترای دامپزشکی

شماره تماس : 02188962380

آدرس : خیابان ولیعصر ابتدای سید جمال الدین اسدآبادی سازمان دامپزشکی کشور

دکتر حميد نجار

مديركل دفتر قرنطینه و امنیت زیستی دکتر حميد نجار

تحصیلات : دکترای دامپزشکی

شماره تماس : 02188806407

آدرس : تهران، خیابان ولیعصر قبل از خیابان مطهری خیابان حسینی راد ساختمان شماره دو پلاک 33

دکتر وهاب پیرانی

مديركل دفتر امور دارو و درمان دکتر وهاب پیرانی

تحصیلات : دکترای دامپزشکی

شماره تماس : 02188965391

آدرس : خیابان ولیعصر ابتدای سید جمال الدین اسدآبادی سازمان دامپزشکی کشور

دکتر محمد حبیبی

رئیس مرکز ملی تشخیص آزمایشگاه های مرجع و مطالعات کاربردی دکتر محمد حبیبی

تحصیلات : دکترای دامپزشکی

شماره تماس : 02144794501-2

آدرس : تهران، کیلومتر 15 اتوبان تهران کرج، بعد از پیکان شهر، بلوار پژوهش، مرکز ملی تشخیص آزمایشگاه های مرجع و مطالعات کاربردی

دکتر آرش آذرنوش

مدیرکل دفتر برنامه، بودجه و مطالعات اقتصادی دکتر آرش آذرنوش

تحصیلات : دکترای دامپزشکی

شماره تماس : 02188957215

آدرس : تهران، خیابان ولیعصر ابتدای سید جمال الدین اسدآبادی سازمان دامپزشکی کشور

مهندس علی اکبر رضایی نژاد

مدیرکل امور اداری، رفاه و پشتیبانی مهندس علی اکبر رضایی نژاد

تحصیلات :

شماره تماس : 02188953400-3

آدرس : خیابان ولیعصر ابتدای سید جمال الدین اسدآبادی سازمان دامپزشکی کشور

مهندس غلامرضا کمره ای

مدیر کل امور مالی و ذیحسابی مهندس غلامرضا کمره ای

تحصیلات :

شماره تماس : 02188958905

آدرس : تهران، خیابان ولیعصر ابتدای سید جمال الدین اسدآبادی سازمان دامپزشکی کشور

مهندس بابک فرهنگی

مدیر کل دفتر فناوری اطلاعات، ‌ارتباطات و تحول اداری مهندس بابک فرهنگی

تحصیلات : کارشناسی ارشد

شماره تماس : 02188953400-3

آدرس : تهران، خیابان ولیعصر ابتدای سید جمال الدین اسدآبادی سازمان دامپزشکی کشور

دکتر فاطمه زارعان

رییس اداره روابط عمومی دکتر فاطمه زارعان

تحصیلات : دکترا

شماره تماس : 02188962384

آدرس : تهران، خیابان ولیعصر ابتدای سید جمال الدین اسدآبادی سازمان دامپزشکی کشور

دکتر سید اصغر برایی نژاد

پدافند غیرعامل دکتر سید اصغر برایی نژاد

تحصیلات : دکترای دامپزشکی

شماره تماس : 02188953400

آدرس : تهران، خیابان ولیعصر ابتدای سید جمال الدین اسدآبادی سازمان دامپزشکی کشور