مناقصات سال 1399

1- فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای  5/م/ 99 موضوع خرید لوله خونگیری خلاء دار همراه با سرسوزن

2- فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای  6/م/ 99 موضوع خرید واکسن تب برفکی پلی والان گوسفندی با پایه آبی یا روغنی

3- فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای  7/م/ 99 موضوع خرید واکسن هاری

4- فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای  8/م/ 99 موضوع خرید سموم دامی

 

مناقصات سال 1398

1- آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای (1/م/98) خرید واکسن های دامی (ریالی)

فایل فشرده پیوست حاوی آگهی و شرایط مناقصه دریافت نمایید2- مناقصه 2م98 نگهبانی

برای دریافت فایل فشرده مناقصه کلیک نمایید3- مناقصه 3 م 98 خرید لوله های خونگیری

برای دریافت شرایط مناقصه بروی این لینک کلیک نمایید


 4- مناقصه 3 م 98 خرید لوله های خونگیری


5- مناقصه خرید واکسن های دامی 4 م 98 (مهر ماه 98)

برای دریافت شرایط مناقصه بروی این لینک کلیک نمایید


6- مناقصه  5 م 98 ، خريد كيت و آنتي ژن

برای دریافت شرایط مناقصه بروی این لینک کلیک نمایید

7- تجدید مناقصه 5م98 خرید کیت ، آنتی ژن و مواد آزمایشگاهی


8-اصلاحيه شرايط مناقصه 5م98