فرایند تشخیص علت تلفات پرندگان حیات وحش در میانکاله به روایت متن و الگوریتم

فرایند تشخیص علت تلفات پرندگان حیات وحش در میانکاله به روایت متن و الگوریتم

مرکز ملی تشخیص، آزمایشگاههای مرجع و مطالعات کاربردی سازمان دامپزشکی کشور در یک گزارش فنی و تخصصی مکتوب با ترسیم الگوریتم تشخیصی تمامی فرضیه هایی که می توانست باعث مرگ و میر پرندگان وحش مهاجر در تالاب بین المللی میانکاله شده باشد فرایند طی شده را تشریح و تبیین کرد.

آنفلوانزای پرندگان در 5 پرسش
رئیس سازمان دامپزشکی کشور توصیف کرد:

آنفلوانزای پرندگان در 5 پرسش

رئیس سازمان دامپزشکی کشور در مقاله ای با عنوان «آنفلوانزای پرندگان در 5 پرسش»، به تشریح مهمترین مشخصات بیماری آنفلوانزای پرندگان بعنوان یک عفونت ویروسی بسیار مسری که در پرندگان وحش و خانگی اتفاق می‌افتد و باعث مرگ و میر بسیار زیاد و در نتیجه خسارات اقتصادی بسیار زیادی می‌شود پرداخت و اقدامات سازمان دامپزشکی کشور بعنوان مرجع ذیصلاح و بازیگر اصلی در جلوگیری از شیوع این بیماری را توصیف کرد.

تدوین طرح تولید قراردادی گوشت مرغ

تدوین طرح تولید قراردادی گوشت مرغ

رئیس سازمان دامپزشکی کشور با نگارش مقاله‌ای در خصوص تدوین طرح تولید قراردادی گوشت مرغ پیامدهای مثبت این طرح در برنامه ملی بهبود تولید و بهداشت دام را واکاوی کرد.